DA Menu
Tæt

CHP60 (BW), samledåse til nedhængte lofter

Installationsvejledning

1.

Placer dåsen på træbjælken.

2.

Placer den anden træbjælke.

Denne dåse er velegnet til bjælker på op til 22 mm. For tykkere træbjælker skal du fjerne kanten (drej).

3.

Installer dåsen (skruer maks. diameter på 4 mm).

4.

Placer loftspladen, borehul Ø76 mm.

5.

Placer en udvidelsesring, om nødvendigt (C15)

Standard CHP 60 skal anvendes til én gipsvæg på 9 til 12,5 mm. Anvend den ekstra udvidelsesring til gipsvægge på 2x 12,5 mm.

6.

Placer dækslet til samledåsen CD/RV af CD/RVK.

Placering af lufttæt dæksel

Stik ledningerne gennem det lufttætte dæksel CD/RVK ILD (ekstra udstyr).

Placer derefter loftdåsens dæksel over CD/RVK ILD.

Ved anvendelse af C-profiler i metal

Samledåse for tilslutning

Du kan anvende trækaflastning til tilslutning af kabler, type CHP60 K.

Til topTil top